Vetingu i paralajmëruar në gjyqësor ka hapur edh enjë çështje tjetër me të cilën askush nuk është marrë me një kohë të gjatë. Fjala popullore “Nëse babai juaj është peshkop, atëherë edhe do të jeni prift” gjithnjë e më shumë vlenë për sistemin gjyqësor.
Klanet familjare të përbër nga avokatë, gjykatës e prokurorë shpesh mund të takohen në gjykata. Gjyqtarët, avokatët ose prokurorët shpesh përjashtohen sepse janë në lidhje familjare. Sipas Ministres së Drejtësisë Renata Deskovska, ky problem vështirë se do të zgjidhet sepse është jokushtetuese të ndalosh cilindo që të ndjekë profesionin që ai dëshiron.

“Nuk ka rëndësi nëse ka lidhje farefisnore por ka një ndikim të paligjshëm, një manovrim të përpiqemi të ndaloni të afërmit të kenë zyra juridike, është e pamundur një vend i vogël që ne nuk mund ta ndalojmë profesionin e personave të caktuar dhe është e lehtë, çdokush mund të gjejë disa një vendim i bazuar në ligj ose ndikim, ndonjëherë ndikimet nuk vijnë nga të afërmit dhe më të fortë”, thotë Renata Deskoska – Ministre e Drejtësisë.

Nuk ka asnjë problem për marrëdhëniet farefisnore të prokurorëve ose prokurorëve me gjyqtarët. Shembulli i fundit i kësaj është zgjedhja e gruas së prokurorit të PSP-së Artan Ajro, Eleonora Ajro si gjyqtare në gjykatën administrative. Nuk kishte pikë të mjaftueshme përndryshe ajo do të ishte përzgjedhur si gjyqtare në Gjykatën Penale, ku çështjet e PSP janë duke u trajtuar. Ajro është një ish bashkëpunëtor në gjykatën administrative.

Këshilli i Prokurorëve ndërkohë e tronditi skandal kur mbesa e kryetarit të Këshillit Kole Shterijov, Maria Gjorgjieva, u zgjodh si prokurore, rast për të cilin merret edhe Komisioni Anti-Korrupsionit. Tani Deskovska thotë se vetingu pritet të hulumtojë komunikimet dhe ndërlidhjet e njerëzve në rradhët e gjyqësorit dhe prokurorisë.

“Hulumtohet komunikimi me vetingun me lidhje mes disa personave, nëse ata kanë komunikuar me një nëntokë kriminale, këshilli gjyqësor nuk mund të hetojë se çfarë është, por aspektin nëse vendimet gjyqësore janë profesionale dhe të ndërgjegjshme”, thotë Deskoska.

Ligji për parandalimin e konflikteve të interesit është i qartë. Në nenin pesë thuhet se zyrtari që përfshin autoritetet gjyqësore në ushtrimin e kompetencave dhe detyrave të tyre publike nuk udhëhiqet nga interesat personale dhe familjare. Por nuk përmendet në ligjin e vendimeve gjyqësore dhe nëse ato mund të jenë në rrethin e familjeve të avokatëve, gjykatësve e prokurorëve