Me një vendim ARBITRARË kryetari i komunës së Zhelinës, z.Blerim Sejdiu shkarkon 3 drejtorët e Shkollave Fillore Komunale ,,Pashko Vasa,,Grupçin ;,,Luigj Gurakuqi,,Zhelinë;,,Rametulla Ameti,,Çiflik.

Shkarkimi është bërë pa asnjë bazë ligjore dhe pa mos respektuar procedurat ligjorë për shkarkim,vetëm e vetëm për të plotësuar apetitet politike të bashkëpartiakëve të tij,duke emëruar drejtor militantë partik.

Apelojmë deri te MASH-Ispektorati i Shtetërorë i Arsimit,që të shfuqëzon Aktvendimet pa pazë ligjore të Kryetarit të Komunës së Zhelinës,i cili përsërit për së dyti herë gabimin e njejt

Tre drejtorët e shkarkuar:
1.Ruhi Demiri-SHFK,,Luigj Gurakuqi,,Zhelinë
2.Nderim Nexhbiu- SHFK,,Pashko Vasa,,Grupçin
3.Safije Rakipi-SHFK,,Rametulla Ameti,Çiflik