Vazhdojmë të numërojmë gabime në perkthime. Kujtojmë, gabimet bëhen nga të punësuarit shqiptarë në të njëjtat institucione, qofshin drejtor, zv/drejtor apo udhëheqës sektorësh.”