Shkurtshqip mëson se Qeveria e Republikës së Maqedonisë Veriore ka vendosur që të ulen pagat e funksionarëve, ndërsa pagat e adminstratorëve nuk do të preken.

Kryeministri Zaev fillimisht propozoi që të ulen pagat e funksionarëve, ministrave dhe administratës, mirëpo ky propozim hasi kundërshtime nga BDI dhe VMRO.

BDI propozoi që pagat e adminsitratorëve mos të preken dhe të ulen vetëm pagat e funksionarëve.