Qajum Nasiri është një fëmijë 16-vjeçar nga Afganistani, i cili vdiq nga një goditje elektrike në Kumanovë më 17 Mars, 2020.
Që nga ajo kohë, trupi i tij ka qenë në një kishëz në Butel, i zhytur në labirinte të ligjshëm.
Këto ditë një anëtar i familjes arriti në Shkup dhe arriti të identifikonte trupin para personave kompetentë të Ministrisë së Brendshme, por për të kryer një varrim, AD Butel kërkon 92000 denarë (1500 euro) rimbursim të shpenzimeve.
Për të mbuluar kostot, shteti do të hyjë përsëri në një labirint tjetër që do të marrë kohë.
Prandaj, të dashur njerëz, le të mbledhim fonde dhe t’i sigurojmë këtij fëmije të paktën një pushim të qetë dhe përfundimtar në vendin tonë.
Ju mund t’i paguani fondet në llogarinë e Legis: 210-0650443401-53, NLB Bank, ose në internet në: http://legis.mk/donate, me shënimin: Për varrimin e Kayum.
Faleminderit.

Qayum Nasiri is a 16-year-old child from Afghanistan, who died from an electric shock in Kumanovo on March 17,…

Publiée par Legis sur Mardi 6 octobre 2020