Njësia për punë të brendshme – Çair, mbrëmë rreth orës 23:00 e ka arrestuar personin A.I (21) të dyshuar se ka kryer shumë vepra penale nga sfera e delikteve pronësore. Sipas kumtesës së Ministrisë së Punëve të Brendshme, nga ana e NJPB-Çair, me grumbullimin e dëshmive janë dokumentuar pesë vjedhje të rënda – vjedhje të rënda në shtëpi dhe një vepër penale – vjedhje nga xhepi. Me kryerjen e këtyre veprave A.I. ka përfituar dobi të paligjshme pronësore prej rreth 224.290 denartë dhe ka shkaktuar dëm material prej 13.500 denarë.

Kundër tij, siç theksohet në kumtesën e MPB-së, deri tek PTHP Shkup është parashtruar kallëzim përkatës penal për veprat e bëra penale, ndërsa gjykatësi i procedurës paraprake i caktoi masë në kohëzgjatje prej tetë ditëve.