– EVN informon se për shkak të punëve teknike në elektro rrjetin distribuiv, të hënën dhe të martën pa energji elektrike do të mbesin një pjesë e shfrytëzuesve të komunave Karposh dhe Butel.

Prej orës 09:00 deri në 15:00 të hënën pa energji elektrike do të mbesin një pjesë e rrugëve “Rimska”,“Atinska” dhe “Ankarska” në komunën Karposh.
Në ditën 18.08.2020 (e martë), prej orës 09:00 deri në 15:00, pa energji elektrikeNdo të mbesin një pjesë e vogël e rr.“Bosnja e Hercegovinë”, në komunën Butel.

Prej orës 05:00 deri në 07:00 pa energji elektrike do të mbesin Vizbegi, pothuajse gjithë komuna e Çairit, lagjet Butel 2, Butel 1, Hekurana, një pjesë e lagjes Radishan, lagjet Bell Kamen, Kuçevishka Bara, Shkup-Veri, një pjesë e
Shuto Orizares.