Më 11 Prill 2020, gjatë orëve të mëngjesit, personi D.I dhe së bashku me personin E.E., u privuan nga liria, të cilët u gjetën duke kryer një vjedhje të rëndë nga një objekt hotelieri “Alo Alo”, me vendndodhje në TC Treska, konfiskuan lloje të ndryshme të pijeve alkoolike, një aparat për matjen e presionit dhe një biçikleta.Padi Penale me nenet 236 dhe 206 mosrespektimin e orëve të policisë