Sipas paralajmërimeve, sot është afati i fundit për miratim të protokolleve arsimore. Fillimisht Komisioni për sëmundje ngjitëse duhet t’i miratojë të njëjtat, që më pas dritë jeshile të marrin edhe nga Qeveria e Maqedonisë së Veriut.

Komisioni tashmë është mbledhur dhe pasi t’i miratojë, të njëjtat u dërgohen edhe Qeverisë.

Protokollet parashohin masa se si do të zhvillohet viti shkollor 2020/2021 nga 1 shtatori