Punësohen maqedonas në vende pune ku sipas kriteret është e obligueshme me ligj që të jetë shqiptarë

Dokumenti i mëposhtëm dëshmon se si qytetarë me përkatësi etnike maqedonase janë nënshkruar si shqiptarë dhe automatikisht kanë zënë vendin e dy shqiptarëve që do të duhej të ishin punësuar në atë vend pune.

Kire Trajkovski, Dejan Ilievski dhe Zllatko Ilievski janë punësuar duke u regjistruar si shqiptarë edhe pse janë të përkatësisë etnike maqedonase.