Ljupco Manevski, Menaxher i Përgjithshëm i “Fashion Group Maqedonia” për portalin Fakulteti prezantoi propozimin e tyre për funksionimin e dyqaneve të veshjeve pas hapjes së tyre.

Një pjesë e versionit të punës së këtij grupi për mbrojtje kundër koronavirus të stafit dhe vizitorëve janë:

Dyqanet do të jenë të hapura me kohë të pjesshme nga 10:00 deri në 18:00, ndërsa të Dielën ato do të mbyllen për pushim. Vendosja e detyrueshme e maskave mbrojtëse dhe dorezave të punonjësve dhe përdorimi i gelleve hidroalkoolikë për duar. Mbajtja e një distance fizike midis blerësve dhe ndërmjet blerësve dhe shitësve nga 1.5 metra në 2 metër. Një person i caktuar nga kompania para hyrjes së dyqanit do të organizojë rendin dhe numrin e klientëve. Numri i klientëve do të rregullohet sipas pamjeve katrore të dyqanit, në hapësirën e shitjes 10m² – 15m² për klient. Regjistrat e parave të gatshme do të sigurojnë dhe rregullojnë një distancë prej 1.5 metrash ndërmjet arkëtarit dhe blerësit.

Në vendet e dukshme do të vendosen materiale edukative-informuese për respektimin e masave mbrojtëse mbrojtëse: veshja e maska ​​mbrojtëse, mbajtja e distancës fizike, dezinfektimi i rregullt i duarve, higjena e duhur e frymëmarrjes. Për më tepër, me hyrje, çdo 30 minuta duke informuar klientët që të zbatojnë këto masa parandaluese. Kufizimi për personat mbi 65 vjeç, me mundësi blerjeje deri në orën 12. Protokoll ad hoc në rast infeksioni me Covid-19 (konfirmuar ose potencialisht) në dyqanet e shitjes me pakicë.

– Do të preferonim të mos provonim rrobat në veshjet, por në shtëpi. Por ne do të jemi më fleksibël dhe do të ofrojmë një qëndrim tolerant ndaj zëvendësimit – shpjegon Manevski.

Ai shtoi se mallrat e kthyera do të dezinfektohen me një pajisje vapo dhe do të qëndrojnë në garanci 48-orëshe në depo para se të shitet përsëri në shitje dhe këto masa sigurisht që do të përputhen me masat e vendosura nga Qeveria në rekomandimet e Komisionit për sëmundjeve infektive.