Polemika të mëdha sonte janë ngritur mbi atë se a po zhvillohet mësimi onlinë në shkollat shqiptare në vend, derisa akuza janë hedhur mbi ministrin e arsimit se jo të gjitha shkollat zhvillojnë mësimin online

ShkurtShqip ka arritur të sigurojë material mbi atë se si po zhvillohet mësimi online pikërisht në shkollën fillore ‘Ismail Qemali’ në komunën e Çairit, derisa në linkun në vazhdim lirisht mund të shihen të gjitha materialet e vendosura nga secili mësimdhënës për mësimet që i kanë zhvilluar, gjë që kjo e demanton të gjithë bujën e krijuar sonte mbi atë se a po zhvillohet mësimi online