Së pari here ndodhe qe nje instuticion shum i rendesishem te udhehiqet nga kuadro i BDI-se, me person i ngritur profesionalisht dhe me nje te kaluar te paste.
zv.Drejtori Abdul Selam Selami gjithmonë në ndihmë të bujqve për të lehtësuar dhe modernizuar punën e tyre.
Agjencisë për përkrahje në bujqësi dhe zhvillim rural eshte formuar nga qeveria e RM është organ në vete dhe momentalisht postin zëvendës drejtor e gëzon Abdul Selam Selami një djal i ri dhe me shum suksese dhe pune.
Theks të veçantë ju dha bujqve dhe zhvillimit rural.
Zhvilloimi i vendeve rurale, rruga Bogovinë-Sedllarcë e Epërme

Pollogut ja ndau hisen e vet nga buxheti për zhvillim rural.
Gjitha Komunat që gravitojnë në Pollog ndajnë hisen e vet nga buxheti i ndarë për zhvillim rural me vlerë mbi 220 milion denar.
Punimet në fshatin Lisinçani të Komunës së Plasnicës.


Intenzivisht punohet në Rrugën deri në fshatrat Patishka Rekë dhe Drzhillovo.

Në Nerasht të Tearcës punohet intenzivisht në rrugën që lidh Nerashtin me Jegunovcin

Punohet nga gjitha anët në të mirë të banorëve të fshatrave të Pollogut
Nënshkruajti kontratat e para për furnizim me bagëti mbarështuese.
U paguan mbi 98 milion denarë subvencione për të gjithë bujqit e regjistruar

Stafi jonë duke hulumtuar në profilin e Selamit vërejti një fotografi dhe një tekst në të cilin na dëshmon që është Shërbëtor i popullut me një thënie
Politikani është shërbëtor i popullit , e jo populli shërbëtor i politikanit !
Kërkoni këshillën e pleqve, sepse sytë e tyre kanë fiksuar fytyrën e viteve dhe veshët e tyre kanë dëgjuar zërat e jetës.

Mbi 200 projekte të cilat Agjencia për mbështetje finansiare dhe zhvillim rural ju dha dritë të gjelbërt:
-ndërtim të rrugëve nëpër fshatra,
-rekonstruim të rrugëve të ndërtuara para disa dekadave,

-ndërtim të ujësejllësve dhe kanalizime,
-ndërtim të qendrave rekrativo-sportive apo Qendrave për kulturë nëpër fshatra,
-Ndërtimi i tregjeve të gjelbërta,

Dorëzimi i Kartelave
për “naftë të gjelbër për 55.000 bujqë
Gazi Babë – për 1225 persona fizik ose juridik,
Karposh – 383 persona fizik ose juridik,
Çair – 339 persona fizik ose juridik,Kisella Vodë – 290 persona fizik ose juridik
Nga rajoni i Strugës, Ohrit, Kërçovës, Dibrës, Makedonski Brod-it dhe Pllasnicës
Për 2156 bujqë të rajonit te Resnjës.
Për 4040 bujqë të rajonit të Kumanovës dhe Likovës
Rajonit te Pollogut
Tetovë – për 1799 persona fizik ose juridik,
Gostivar – 326 persona fizik ose juridik,
Bogovinë -246 persona fizik ose juridik


Stafi jonë ju përgëzon për punën tuaj,dhe shpresojmë se je një shembull sic duhet të jetë një zv.Drejtor,Drejtor apo ndonjë funksionarë.