“Miq të mirë , libra të mirë dhe një ndërgjegje e qetë, kjo është jeta ideale”

Ishte knaqsi e veçantë të jemi sot në mesin e rinisë më të mirë në një aktivitet shumë të dobishëm !

SOT FORUMI RINOR ÇAIR VENDOSI SHTËPIZA TË VOGLA (Mini shtëpiza)PËR LIBRA NË DISA LOKACIONE NË KOMUNËN E ÇAIRIT.

#ForumirinorBDI