Bruksel, 2-4 dhjetor 2019
Dita e dytë nga skrining procesi
Me intensitet po vazhdon procesi i skriningut në Kuadër të Komisionit Europian për Sektorin e bujqësisë dhe zhvillimit rural

Ky kapitull mbulon disa rregulla që janë të zbatuara menjëherë nga shtetet që konkurrojnë për në BE, duke pasur parasysh kohën e prodhimit dhe plasimit të fruteve që sjell bujqësia dhe agrikultura. Sipas këtij kapitulli, një administratë efikase dhe zbatimi i planit CAP (common agricultural policy) apo rregullore e përbashkët për bujqësi janë thelbësore për harmonizim të ligjeve vendore.

Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural poashtu eshte kyq në këtë skrining proces shkaku se kjo Agjenci implementon veqse dy procese të Ipardit dhe atë Ipard 1 (2007-2013) dhe Ipard 2 (2014-2020) të cilat fonde janë të ndara prej Bashkimit europian.

Procesi i skriningut vazhdonë edhe nesër, njofton Zv. Drejtori në Agjencionin për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural Abduselam Selam