Selami: Punohet gjithandej,zhvillojmë vendet rurale !

Në Nerasht të Tearcës punohet intenzivisht në rrugën që lidh Nerashtin me Jegunovcin,
Projekt i finansuar nga Agjencia për mbështetje finansiare në bujqësi dhe zhvillim rural dhe Komuna e Tearcës e menaxhuar nga Kryetari Isen Asani,
Mjetet janë të siguruar nga buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut
#QeveriaeRMV