“Projekt i suksesshëm i Ipardit nga masa 3 në industrinë e mishit “Ti Amo” në Saraj.

Projekti i kofinansuar nga fondet e BE për zhvillim të bujqësis -IPARD.

Ju dëshirojmë kompanis “Ti Amo” suksese dhe punë të mbarë!” – thotë Selami