Pa selektime në gjitha vendbanimet shqiptare !

Në Gradec , Negotinë dhe Senokos të Komunës së Vrapçishtës me investime kapitale në ndërtim të rrugëve me shumë mbi 20 milion denar.

Projekt i finansuar nga Agjencia për mbështetje finansiare në bujqësi dhe zhvillim rural.

Mjetet të siguruara nga buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut,