“Sekretari Shtetëror pranë Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave,Nefrus Çeliku së bashku me Zv/drejtorin e Agjencionit për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural Abdul Selam Selami sot vizituan qendrat e grumbullimit të duhanit në Draçevë dhe Moranë të komunës së Studenicanit, ku vlersuan se deri tani grumbullimi i duhanit në këto dy pika është në përputhje me dinamikën e paraparë nga kompanitë blerëse dhe është grumbulluar rreth 70 % e sasisë së kontraktuar .