Pas rregullimit të infrastukturës nëntokësore – rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit në rrugën Dizhon nr. 7, realizojmë edhe premtimin e dhënë për asfaltimin e saj të tërësishëm.