Vetëm dhjetë ditë na ndajnë nga fillimi i vitit shkollor 2020-2021, nga Ministria e Arsimit tashmë kanë vendosur që mësimi do të mbahet nga distanca, gjegjësisht online. Për të funksionuar kjo, nevojiten kushte të caktuara. Jakim Nedelkov nga Sindikata për Arsim, Shkencë dhe Kulturë alarmon se shumë drejtorë kërkojnë që mësimdhënësit me mjete personale të blejnë llaptop ndërkaq nga Ministria e Arsimit këtë obligim ia veshin komunave, i pari i Arsimit të Tetovës thotë se nga Ministria e Arsimit po i injorojnë, madje nga muaji mars nuk ju kthejnë përgjigje, shkruan Portalb.mk.

Shumë shkolla në Maqedoninë e Veriut nuk janë gati për zhvillimin e rregullt të Platformës Nacionale për mbajtjen e mësimit nga distanca, e cila u promovua pak ditë më herët nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, në krye me ministren Mila Carovska.

Po atë ditë, ministrja theksoi disa kritere të cilat duhet të i plotësoje llaptopi apo kompjuteri me anë të së cilët mësimdhënësit do të ligjërojnë orët mësimore, nga distanca. Megjithatë, me këtë u ndje i lumtur Nedelkov nga Sindikata e Arsimit, i njëjti thotë se kërkesat e ministrisë nuk përputhen me mjetet aktuale me të cilat disponojnë shkollat.

Ai shtoi se shteti është i detyruar që të respektoje Ligjin për Marrëdhënie Pune dhe punëtorëve, që në këtë rast janë mësimdhënësit, të ju siguroje kushte për punë. I njëjti alarmon se disa drejtorë sigurimin e kushteve për punë e kërkojnë që punëtorët ta bëjnë vetë, me mjete vetanake.