Shpërfillet përdorimi i gjuhës shqipe,në disa lagje në Shkup

Qyteti i Shkupit është institucioni komunal përgjegjës për ku përfshiheshen edhe tabelat orientuese në gjithë qytetin.

Por edhe ky institucion vazhdonë të shkel Kushtetutën e cila i obligon mbarë institucionet që krahas gjuhës maqedonase të përdorin edhe gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare.

Madje edhe në aspektin e funksionimit praktik, mungesa e gjuhës shqipe mund të paraqesë problem.

Anashkalimi i gjuhës shqipe do të lërë nën hije punimet në këtë pjesë të qytetit.