Kanë vazhduar punët gjatë ditës së sotme edhe në sh.f.”Liria”, ku janë kryer një sërë intervenimesh që kanë të bëjnë me mirëmbajtjen e ambientin jashtë objektit të shkollës.

Parku është gjelbëruar dhe bari është kositur
 Janë ndrruar gypat e sistemit të ujësjellësit
Gypat e sistemit të kanalizimit janë pastruar
 Të gjitha paisjet në oborrin e shkollës janë lyer dhe
Giithçka e panevojshme është larguar

Këto janë vetëm disa nga punët e zhvilluara sot, sepse po i hapim shteg dalëngadalë promovimit të punimeve të tjera që na presin ditëve në vijim si në brendësi ashtu edhe jashtë objektit të shkollës. ??‍?