Në Gjykatën e Shkupit po zhvillohet seanca gjyqesore e rastit Erasmus, ku profesor i fakultetit ekonomik ak uzohet për kërkim të favoreve se ksuale ose ryshfetit për ti dhënë notë kalimtare një studenteje.

I ak uzuar është profesori i Fakultetit ekonomik në Shkup, Bobek Shuklev.

Deshmitar në këtë rast është Dejan Trajkoviq, ish i punësuar në fakultet.

Ai ka thënë se ka ndërmjetësuar në një rast kur një studente ka kërkuar notë kalimtare. Profesori Shuklev sipas tij, ka kerkuar favore seksuale ose 1000 euro si kompensim, pasi studentja ka qenë e dobët.