Një fletë pagesë për kundërvajtje e dërguar në redaksinë tonë, dëshmon se policia ka nisur me masat represive për qytetarët, të cilët nuk i mbajnë maskat në vende publike. Ndonëse nga MPB njoftuan që prej përhapjes së pandemisë së Virusit Korona kanë shqiptuar mbi 4.000 vërejtje, prej tani paralajmëruan edhe shqiptimin e gjobave prej 20€.