Përfundon asfaltimi i rrugëve në disa lagje të Shuto Orizare (SHUTK)
Po ashtu ka përfunduar asfaltimi i rrugëve në lagjen e Shuto Orizare që ishte planifikuar të përfundojë gjatë këtij viti.
“Këto janë disa nga rrugët e përfunduara për këtë vit nga lista e projekteve kapitale në territorin e Komunës së Shuto Orizares, ndërsa janë edhe dhjetëra projekte të tjera që janë afër finalizmit të tyre, si në asfaltim të rrugëve, kanalizim po ashtu edhe ndricim