Përfundoi rekonstruimi i tërësishëm i objektit “Lule” të kopshtit për fëmijë “Fidani”

Kryetari i Komunës së Çairit Visar Ganiu bashkë me atasheun ushtarak nënkolonelin z. Erik Gustafson dhe drejtoreshën e kopshtit për fëmijë “Fidani” znj. Gzime Bakiu shënuan përfundimin e procesit të punës për rekonstruimin e tërësishëm të objektit “Lule” nga ku hapat e para në botën e dijes po i bëjnë rreth 120 fëmijë.

Ky projekt i rëndësishëm u realizu bashkë me Zyrën për bashkëpunim në sferën e mbrojtjes në suaza të Ambasadës së SHBA, të cilët ndanë rreth 110 000 dollarë duke mundësuar rekonstruimin e kulmit, fasadës, hyrjes dhe terracave të objektit. Përveç kësaj, realizuam edhe renovimin e brendshëm të hapësirave të këtij objekti.
——————————————————
Заврши целосната реконструкција на објектот “Цвет“ на детската градинка “Фидани“

Градоначалникот на Општина Чаир Висар Ганиу заедно со воениот аташе потполковник г-дин Ерик Густафсон и директорката на детската градинка “Фидани“ г-ѓа Гзиме Бакиу го одбележаа завршувањето на работниот процес за целосна реконструкција на објектот “Цвет“ каде првите чекори во светот на знаењето ги прават над 120 деца.

Овој многу важен работен процес го реализиравме заедно со Канцеларијата за одбранбена соработка при Амбасадата на САД, кои одвоија околу 110 000 долари овозможувајќи реконструкција на кровот, реновирање на фасадата, влезот и терасите на објектот. Освен ова, извршивме и целосно внатрешно реновирање на објектот.
————————————————————
Complete reconstruction of the “Flower” facility of the “Fidani” kindergarten

Маyor of the Municipality of Cair Visar Ganiu together with the military attaché, Lieutenant Colonel Mr. Erik Gustafson and the director of the kindergarten “Fidani” Mrs. Gzime Bakiu marked the completion of the work process for the complete reconstruction of the building “Flower” from where the first steps in the world of knowledge are being made by about 120 children.

We carried out this important project together with the Office of Defense Cooperation within the US Embassy, ​​who allocated about $ 110,000, enabling the reconstruction of the roof, facade, entrance and terraces of the building. In addition, we carried out the internal renovation of the premises of this building.