Të nderuar, më posht kemi dy video të inçizuara me dron në Matkë të epërme dhe Arnaqi të poshtme të ndriçimit publik, projekt i realizuar nga Komuna e Sarajit. Ku në vazhdim ngelet të përfundojmë edhe me fshatrat e tjerë me projektin e ndriçimit publik.