Përfundoi puna edhe për sistemin e ndriçimit në Shuto Orizare. Ndriçimi përgjatë të gjithë rrugës është i tipit LED dhe shtyllat janë unifikuar me pjesën tjetër të lagjes

Pas shumë viteve ne terë,për herë të parë lëshohet faza e 5 dhe ndriçimi në Komunën e Shuto Orizares