Është befasuese se kush do ta formon qeverinë, partitë fituese të zgjedhjeve parlamentare, apo partia fituese e blokuy maqedonas me partitë jo fituese të blokut shqiptar, a i kanë ato numrat e nevojshme? Ose ndoshta do të ndodh befasia më e madhe tjetër, formimi qeverisë në mes partisë jofituese të zgjedhjeve të blokut maqedonas me partinë fituese të bllokut shqiptar?