Për shkak të ndërhyrjeve teknike në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike, nesër nuk do të ketë energji elektrike:

– Nga ora 08:30 deri në orën 12:00, përdoruesit nga një pjesë e rr. “Todor Changov”, më saktë pjesa e nënstrateve përreth ndërtesës së ish – Pelagonisë, si dhe nënstresave të çuditshme nga nr. 35 në nr. 57. (Komuna e Aerodromit)

– Nga ora 08:30 deri në 14:30 përdoruesit nga rr. Stojko Jovanovski pjesë e rr. Maksut Sadic dhe pjesë e rr. Pere Toshev.