Kryetari i Komunës së Çairit Visar Ganiu , sot në qeveri bashkë me Ministrinë për Transport dhe Lidhje nënshkroi memorandum bashkëpunimi, për projektin i cili parasheh lidhshmërine e rrugëve lolale. Ky projekti mbulohet me kredi nga Banka Botërore, dhe përfshinë shumën prej 70 milion euro, ku Komuna e Çairit do të disponojë me 42.500.000 denarë ose 689 960 euro.

“Ngelemi maksimalisht të përkushtuar, në rrumbullakësimin e këtij dhe të gjitha projekteve tjera për rrugë, arsim, shëndetësi dhe ambinet me standarde”, shprehen nga komuna e Çairit-thotë Ganiu