Informohen qytetarët se prej javës së ardhshme fillojnë punimet për:

➡️Rekonstruimin e rrjetit të ujësjellësit në rr.Mesta me krahët dhe rruga “138” në lagjen “Serovë”.

➡️Në rrugën “Dizhon 1”, pas përfundimit të projektit për infrastrukturën nëntokësore fillon asfaltimi i tërësishëm i cili përfshinë gjithësej 794m2.

➡️Përderisa pas fillimit dhe përfundimit të punimeve për rekonstruimin e rrjetit të kanalizimit dhe ujësjellësit edhe në rrugën “Dizhon 13” , do të fillojnë punimet për asfaltimin e kësaj rruge.