Një festë e madhe pa mbrojtje ka ndodhur në një disko të Strumicës! por autoritetet si MPB dhe institucionet tjera rreth pandemisë as nuk kanë reaguar fare.
Për klubin “Avatar” në Strumicë dhe “Calypso” në Prilep, duket se nuk zbatohen ndalime dhe rregulla.

Videot dhe fotot nga festat në këtë klub nate në Strumicë u shfaqën në rrjetet sociale ku marrin pjesë një numër i madh i njerëzve pa maska, duke mos respektuar rregullat shëndetësore, sikur koronavirusi të mos ekzistojë fare.

Një sjellje e tillë e pakordinuar e menaxhimit të klubeve ose diskotekave por edhe të vetë mysafirëve nuk duhet të tolerohet. Të paktën dy ligje janë shkelur, dhe të paktën njëri prej të cilëve është i dënueshëm penalisht: Mbledhja në një grup më të madh dhe mos mbajtja e pajisjeve mbrojtëse.
Është thjesht e pabesueshme se çfarë lloj papërgjegjshmërie dhe vrazhdësie të njerëzve që drejtojnë këtë objekt – ndërsa ata ende mburren për “festën e madhe”, kur qindra qytetarë të Maqedonisë vdesin nga pasojat e pandemisë së shkaktuar nga Covid – 19.

Mediumite pišuvaat deka noḱniot klub „Avatar“ e prijaven od strana na Državniot pazaren inspektorat vo Javnoto obvinitelstvo zaradi nepočituvanje na zdravstvenite propisi za vremena na epidemijata na Kovid-19, no MVR mora da podnese krivični prijavi za sekoj gostin oddelno koi ne nosele zaštita vo dvata gorespomenati kluboi.

 

Mediat shkruajnë se klubi i natës “Avatar” ishte raportuar nga Inspektorati Shtetëror i Tregut në Prokurorinë Publike për mospërmbushje të rregullave shëndetësore gjatë epidemisë së Kovid-19, por Ministria e Brendshme duhet të paraqesë kallëzime penale për secilin mysafir veçmas, i cili nuk kishte veshur mbrojtje në të dy klubet e natës.TetovaSot