azhdojmë me riparimin e sistemit të ndriçimit publik si dhe vendosjen e paisjeve të reja ndriçuese në çdo lagje të Çairit, sepse siguria e qytetarëve ngelet prioritet i padiskutueshëm i yni!

Lagja Serovë
Çair i Vjetër
Tophanë
Gazi Babë
Saat Kullë
????

Image may contain: night, tree, plant and outdoorImage may contain: sky, night, tree, cloud and outdoorImage may contain: sky, night and outdoor