Në mbledhjen e sotme qeveritare, Qeveria dha urdhër që në listën e objekteve tregtare të shtohet fjala ‘dyqane’.

Qeveria vendosi që në shitoret më të vogla se 20 metra vetëm një person mund të bëjë tregti

Gjithashtu tregtari është i obliguar të sigurojë pajisje mbrojtëse (maska dhe doreza) për punonjësit në objekt, ndërsa punëtorët janë të obliguar të mbajnë pajisjet vazhdimisht gjatë orarit të punës.