Këshilli i qytetit e miratoi vendimin në fund të tetorit, dhe tashmë faturat e nëntorit janë rritur nga 30 në mbi 500 denarë – ose 200 denarë për ujë të konsumuar – për mirëmbajtjen e gjelbërimit Qyteti do të ngarkojë 40 denarë.

Për një shumë prej mbi 1.000 denarë, mirëmbajtja e gjetheve do të kushtojë rreth 420 denarë. Shumat janë shumë më të larta për kompanitë që paguajnë ujin industrial. Kryetari Shilegov nuk u përgjigj pse këshilli mori vendimin dhe pse qytetarët nuk ishin informuar për rritjen.

Që nga fillimi i vitit, tarifat për përcaktimin e çmimit të ujit janë caktuar nga Komisioni Rregullator i Energjisë. Por tarifat, siç është trajtimi i ujërave të zeza, mbledhja dhe depozitimi i ujërave të ndotura urbane, dhe i ri për mirëmbajtje në qytet i bart komuna, ose kryeqyteti – Komuna e Shkupit.