Sot Legis, në bashkë punim me AGA Food & Coffee shpërndau 70 iftare në Qendrën azilkërkuese. Me përkrahjen tuaj do ta vazhdojmë këtë mision fisnik. Ju falënderit!