Komuna Saraj prezenton projektin për rregullimin e shtratit të lumit i cili kalon nëpër vendbanimet Bojanë, Llaskarcë, Bukoviq, Çajlanë, Semenisht, Arnaqi e Epërme dhe e Poshtme, dhe deri tek stacioni filtrues Gllumovë-Shishovë.

– Gjatësia e lumit përfshin sipërfaqe prej 12 km.

– Në projekt përfshihet edhe ndërtimi i kolektorit kryesorë me gjatësi prej 13 km, i cili do të shërben për menaxhimin e kanalizimeve dhe ujërrave të zeza.

– Hapësira të caktura nëpër të cilat kalon lumi do të shërbejnë edhe për rekreacion.
Vlera totale e projektit është e paraparë 3.880.000 eu