Në çastet kur kujdesi për mirëqenien tonë shëndetësore duhet të jetë në nivelet më të larta, Komuna e Çairit mbetet e fokusuar që të jep kontributin e saj të sinqertë në përforcimin e kapaciteteve preventive ndaj virusit Covid – 19 përmes mekanizmave të ndryshme vepruese.
Kështu falë gatishmërisë humanitare të kompanisë Milaya Capital LTD të udhëhequr nga afaristi Yasam Ayavefe u siguruan: 15 000 maska mbrojtëse dhe mjete për dezinfektim që do të jenë në shërbim të institucioneve të veprimit emergjent dhe qytetarëve.