Pas ndihmës së siguruar finansiare në vlerë prej 720 000 denarëve, Këshilli i Emergjencës i përbërë nga koordinatori Blerim Sulejmani dhe anëtarët e Këshillit të Komunës Zahir Bekteshi, Xhemile Memeti dhe Fisnik Rramani kompletuan furgonin e parë me ndihma prej Komunës së Çairit që u nis në drejtim të Durrësit me materialin e siguruar si: batanije, medikamente, pako ushqimore, qumësht për fëmijë, mjete higjienike dhe pajisje për intervenim në terren.

Faleminderojmë të gjitha kompanitë vendore për gatishmërinë dhe bashkëpunimin. Aksionin humanitar do ta vazhdojmë edhe gjatë ditëve në vijim.