Në suaza të aksionit për pasurimin e bibliotekave shkollore, Sektori i Arsimit në Komunën e Çairit vazhdoi me shpërndarjen е një fondi librash në të gjitha shkollat fillore të komunës. ?✅

Miku më i mirë është ai që të dhuron një libër që nuk e ke lexuar. – Abraham Lincoln