U riparuan defektet në këto rrugë: 
– rr. Maksut Sadik
– rr. Pere Toshev
– rr. Vukovarska
– rruga kryesore në lagjen Tophanë.

Vëzhgohet për çdo ditë gjendja faktike e ndriçimit dhe intervenohet në kohë për rrugë çdoherë të ndriçuara dhe të sigurta për të gjithë qytetarët.