Aleanca e Shqiptarëve, Lëvizja Besa dhe Lëvizja Alternative kanë reaguar për konkluzionet e Komisionit të Venecisê.

Ata kanë një këndvështrim unik, përkatësisht që shqiptarët nuk janë pakicë dhe se gjuha shqipe duhet të rregullohet përsëri me kushtetutë. Aleanca për Shqiptarët beson se Komisioni i Venecisë nuk duhej të ishte kërkuar për një opinion për tërë ligjin, por vetëm për dispozitat që rregullojnë përdorimin e kartëmonedhave shqiptare dhe në ushtri.

“Së pari, ligji nuk është dashur të dërgohet fare sepse është në përputhje me Kushtetutën e RSM, megjithëse qeveria e dërgoi atë për të marrë një rekomandim nga Komisioni i Venecisë, por ishte menduar vetëm që ta dërgonte atë për dy pyetje. Rekomandimet tani po vijnë për të përdorur gjuhën e gabuar të minoriteteve në Bashkimin Evropian. Ne shqiptarët nuk jemi pakicë këtu, por jemi një bashkësi përbërëse, mbi 25%. Si Aleancë për Shqiptarët insistojmë të bëjmë ndryshime kushtetuese dhe ta bëjmë shqipen gjuhën zyrtare, jo gjuhën e 20 përqindëshit “, tha Arben Taravari, Aleanca për Shqiptarët.

Lëvizja Besa konkludon se nuk duhet të krijohet përshtypja se Ligji për gjuhët u jep shqiptarëve diçka më shumë se sa është e drejtë për ta. Udhëheqësi i Besës mendon se është realiste që kushtetuta shqiptare të rregullohet dhe se ai do të punojë për të bashkuar të gjitha partitë shqiptare për të arritur këtë qëllim.

“Ka dy gjëra – njëra është që ne jemi dakord me Komisionin e Venecisë dhe tjetra është se ne nuk jemi dakord. Ajo që biem dakord është që ligji të merret në konsideratë dhe ne, si Lëvizja Besa, kërkojmë që partitë shqiptare të ulen dhe brenda Platformës së Partive Parlamentare Shqiptare të zgjidhin një herë e përgjithmonë problemin e gjuhës shqipe dhe asaj shqipe si gjuhë zyrtare e Kushtetutës. Ajo që ne nuk pajtohemi në këtë raport është se shqiptarët janë pakicë. Shqiptarët në Maqedoni janë populli me shumicë të dytë ”, tha Bilal Kasami, Lëvizja Besa.

Për palën Alternative, zgjidhja e problemit është një zgjidhje kushtetuese që do të mbyllë mosmarrëveshjet e brendshme.

“Gjuha shqipe nuk është zyrtare, ajo është vetëm e përparuar. Ne gjithashtu kemi thënë që zyrtarizimi i gjuhës shqipe nuk kryhet me ligje që hartohen brenda natës dhe brenda dy palëve, pasi pasojat e tilla atëherë lindin. Ne besojmë se në vendin tonë modeli i politikës gjuhësore duhet të ripërcaktohet, duke prodhuar një shtet dygjuhësh që do të rregullohej me Kushtetutë. Atëherë nuk do të kishte mosmarrëveshje nga askush ”, thonë ata nga Alternativa.

Komisioni i Venecisë, pasi shqyrtoi plotësisht Ligjin për gjuhët, rekomandoi ndër të tjera të shfuqizonte dygjuhësinë e seancave gjyqësore dhe të kufizojë komunikimin institucional vetëm për të shkruar.