Sot, drejtorët e Shtëpisë së shëndetit Shkup, Dr. Spec. Viktor Isjanovski dhe Ekk Dipl. Besim Koka, së bashku me ministrin e shëndetësisë Doc. Dr. Venko Filipçe dhe kryetarin e Komunës së Gjorçe Petrovit, z. Aleksandar Naumoski ishin një një vizitë pune në poliklinikën Gjorçe Petrov.

Terësisht kemi renovuar pikën e vaksinimit në poliklinikën Gjorçe Petrov dhe kemi siguruar një rentgen aparat të ri digjital, i cili do të lëshohet në përdorim gjatë ditëve në vijim.

Po i përcjellim standardet dhe udhëzimet e Organizatës botërore të shëndetësisë (OBSH) dhe kemi filluar me renovimin e terësishëm të pikave të vaksinimit në Poliklinikat e qytetit të Shkupit.