Petre, pse qe 3 vjet na hanë mushkonjat ?
Unë ju lashë me një procedurë të dëshmuar dhe efektive të trajtimit të mushkonjave. Gjatë mandatit tim, unë rrita territorin e trajtimit të gjithë luginës së Shkupit me qëllim që të zvogëlojme numrin e mushkonjave. Me urrejtjen tuaj për gjithçka që është bërë më parë, rezultati është i dukshëm dhe vuajnë të gjithë banorët e Shkupit dhe rrethinës.

Петре зошто 3 години не јадат комарци? Ти оставив проверена и ефикасна постапка за третирање на комарците. Во моите мандати ја зголемив и територијата на третирање на цела Скопска котлина се со цел намалување на комарците. Со твојата омраза кон се што е претходно сработено, резултатот е видлив а страдаат сите жители на Скопје и околината.