Ish kryetari i Shkupit, Koce Trajanovski ne profilin e tij te facebook-ut ai postoi nje shkrim:
Për më shumë se 2.5 vjet, Petre Shilegov ende nuk e ka filluar projektin e mbaruar për Eseninova që e lashë gati.Kjo është rruga kryesore për të cilën kam punuar për disa vjet. Eseninova lidhë lagjen e Kisela Vodës dhe Aerodromit dhe lehtëson plotësisht trafikun në fabrikën e duhanit.

Повеќе од 2.5 години Петре Шилегов не го започнува готовиот проект за Есенинова кој му го оставив. Ова е клучна сообраќајница на кој проект работев неколку години. Есенинова ги поврзува Кисела Вода и Аеродром и комплетно ги растеретува сообраќајниците кај Тутунски комбинат.

#скопјетапкавоместо
#оставка

Повеќе од 2.5 години Петре Шилегов не го започнува готовиот проект за Есенинова кој му го оставив. Ова е клучна сообраќајница на кој проект работев неколку години. Есенинова ги поврзува Кисела Вода и Аеродром и комплетно ги растеретува сообраќајниците кај Тутунски комбинат. #скопјетапкавоместо #оставка

Publiée par Коце Трајановски sur Mercredi 10 juin 2020