Në një postim të fundit në facebook shefi i kabinetit Besnik Ejupi kishte ripostuar një postim në të cilin shifet që tabelat kanë shkrim në Gj.Shqipe prej vitit 2014.

Ndërsa Tabelat në Shqip nëpër institucione ende me gabime klinika e Reumatologjisë e kompletuar prej vitit 2014

Klinika e Reumatologjisë që nga fillimi i ekzistimit të saj, kulmin e suksesit në promovim profesional ndërkombëtar e arriti 5 vitet e fundit. Kjo falë angazhimi profesional të drejtorit Hisen Ameti