Profesoresha e UT-së Gjyla Çeliku në faqen e facebook-ut të saj shpreh urrejte dhe mallkim ndaj politikanëve Shqipëtar.