Shtëpia e shëndetit Shkup shpreh mirënjohje të madhe deri te kompania farmaceutike Fitofarm dhe të punësuarit në kompani FITOFARM për donacionin.

Në situatën aktuale, në të cilën gjendemi, gjegjësisht në luftën me Covid 19, një donacion i tillë për ne është e një rëndësie të madhe.

Ju falënderojmë dëshirojmë të dini se edhe ne kemi këtu për ju në secilën kohë.